Driva din webb- och reklambyrå från ett kontorshotell

Om du driver en egen webb- och reklambyrå är det perfekt att arbeta på ett kontorshotell, speciellt om du arbetar ensam eller tillsammans med ett fåtal personer. Ett tips är att kika på Workaround som förmedlar olika kontorshotell i Sverige. Workaround är den ledande förmedlingstjänsten av kontorshotell och du kan kostnadsfritt söka efter en lösning som passar dig bäst på deras hemsida.

Kontorshotell är flexibla lösningar

Det bästa med kontorshotell är att det oftast är flexibla lösningar och det finns olika alternativ att välja mellan. Du kan hyra en kontorsplats men även ett eget kontorsrum. Hitta en lösning som passar dig och din webb- och reklambyrå bäst. Fördelen med att ha en flexibel kontorslösning är att du enkelt kan ändra dig om dina behov och förutsättningar förändras. En annan fördel med kontorshotell är att du kan träffa många spännande människor som du inte stött på annars.

Utveckla verksamheten med en kundundersökning

När du driver ett företag inom webb och reklam är det viktigt att ha nöjda kunder. Det är möjligt att genom en kundundersökning få information om vad kunderna tycker om företaget. En sådan är perfekt att använda om företaget vill förbättra något i verksamheten, mäta hur nöjda kunderna är eller om företaget vill expandera.

En välgenomtänkt kundundersökning som skickas ut till viktiga personer för webb- och reklambyrån är betydelsefull för att kunna utveckla arbetet. För att kunna skapa en bra undersökning är det viktigt att tänka på utformningen och vilka frågor som ställs. Det finns bra verktyg att använda för det ändamålet.

Yrkestitlar på en reklambyrå

Det finns en rad olika yrkestitlar på en typisk reklambyrå. Vill du jobba med marknadsföring, är intresserad av media, är kreativ och kommer ständigt med nya idéer kan det vara passande för dig att börja jobba på en reklambyrå. För att en reklambyrå ska lyckas med sitt arbete behövs det olika kunskaper. I det här inlägget får du några exempel på yrkestitlar du finner på en reklambyrå.

Copywriter

En copywriter är den som står för all text som finns i en reklamkampanj eller dylikt. Därför är det viktigt att du har en förmåga att formulera dig och ständigt har nya idéer. För att bli copywriter behöver du ha en utbildning. Det finns flera relevanta utbildningar på högskolan och yrkeshögskolan för dig som vill bli copywriter.

Kommunikatör

En kommunikatör är den som jobbar med all typ av kommunikation som sker på en reklambyrå. Kort sagt kan man beskriva en kommunikatör som den som jobbar med kundrelationer. En kommunikatör utvärderar, planerar och förvaltar information. För att bli kommunikatör behöver du ha en utbildning. Det finns flera relevanta utbildningar på högskolan och yrkeshögskolan.

Projektledare

Projektledaren är kort och gott den som leder en reklamkampanj och ser till att alla på byrån är informerade om den aktuella kampanjen och delar ut arbetsuppgifterna. Som projektledare planerar, organiserar, utför och utvärderar du arbetet på en reklambyrå. Det viktigaste för en projektledare är att de är kunniga inom området men det kan också vara bra om du har en ledarskapsutbildning i bagaget.

Art director

En art director jobbar med allt det kreativa i en marknadsföringskampanj. Du tar fram idéer och förslag för hur en reklamkampanj ska se ut. Det kan vara allt från reklamfilm till digitala kampanjer. Många art directors har utbildning inom grafisk design.

Olika typer av reklambyråer

Eftersom att det finns många olika sätt att göra reklam så finns det idag ett flertal olika reklambyråer du kan vända dig till för att få fram en lyckad reklamkampanj inom det område du vill nå ut till. Därför kommer vi i det här inlägget gå in lite mer på vad de olika reklambyråerna gör och hur de skiljer sig åt.

Reklambyrå

Reklambyrån är den första formen av en byrå där man ägnar sig åt att ta fram marknadsföringskampanjer. Idag kan kampanjerna publiceras digitalt eller i fysisk form. Men när reklambyrån började komma var det främst tidningar de vände sig till. Idag innefattar reklamkampanjer media på olika sätt. Till exempel TV, radio eller tryckta kampanjer i till exempel tidningar. Därför kan arbetsuppgifterna på en reklambyrå vara varierande.

Business to business

Business to business, eller B2B som det oftast förkortas till, är en annan typ av reklambyrå där företag arbetar med varandra. Det är alltså när ett företag tar fram marknadsstrategier som innefattar tjänster och varor mellan företag. Man kan alltså säga att denna typ av byrå jobbar enbart mot företagsvärlden och jobbar därför annorlunda i jämförelse med andra byråer då deras arbetsuppgifter skiljer sig en del från andra byråer. För att jobba med B2B behöver du ha utbildning inom marknadsföring och ha god kännedom om företagande.

PR-byrå

PR är en förkortning av engelskans ”public relations” och beskriver bra vad en PR-byrå gör för något. Kort kan vi summera det med att en PR-byrå jobbar med ett företag mot deras kunder för att skapa en relation med dem och därmed få marknadsföring. Det är olika vilka deras kunder är, det kan vara allt från ett företag till hemliga kunder där PR-byrån tar hand om offentliga uttalanden och krishantering.

Produktionsbolag

Ett produktionsbolag jobbar med att producera medieinnehåll. De kan jobba med att ta fram nya idéer till TV-program eller jobbar med att producera media på olika sätt. De kan till exempel jobba med att klippa och marknadsföra podcasts.

Webbyrå

En webbyrå är en sorts reklambyrå som jobbar med att ta fram digitala marknadsföringsplaner och reklamkampanjer på internet.

Designbyrå

En designbyrå är de som sysslar med att ta fram grafiska lösningar till företaget. De är riktigt vassa på att ta fram grafiska profiler och står för allt det grafiska i en marknadsföringskampanj.

Reklambyrå eller webbyrå?

På den här sidan får du veta allt om marknadsföring och olika företag som sysslar med det. När du ska marknadsföra ditt företag vänder du dig till någon typ av byrå. Det finns ett flertal olika att välja bland. Två av de vanligaste är en webbyrå och en reklambyrå. Men för den som inte är insatt kan det vara svårt att veta vad som skiljer dem åt. Därför tänkte vi reda ut det i det här inlägget.

Reklambyrå

Vad personerna på en reklambyrå sysslar med går att hitta i namnet, nämligen reklam. Deras stora fokus ligger på kommunikation och reklam. På en reklambyrå jobbar man med att ta fram idéer för en marknadsföringskampanj, planera kampanjen, utföra den och sedan leverera den till kunden. Produktionen för en reklamkampanj kan se olika ut och alla har olika arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att sätta ihop en grafisk profil till att filma eller fotografera ett företags produkter. En reklambyrå ordnar med reklam i alla olika former och kan publiceras i fysisk form, men också digital.

Webbyrå

Den största skillnaden mellan en webbyrå och en reklambyrå är ett en webbyrå främst tar fram innehåll för digitala plattformar. De fokuserar på att ta fram idéer och innehåll för webben på olika sätt. Till exempel genom bygga upp hemsidor eller planera och utföra digitala marknadsföringskampanjer. Därför är personerna på en webbyrå kunniga inom den digitala världen och har bra kunskaper inom marknadsföring.

Den största skillnaden mellan en reklambyrå och en webbyrå är alltså var kommunikationen sker. Är du mer intresserad av att nå ut till internets användare är det en webbyrå du ska vända dig till för att de ska ta fram digitala marknadsföringskampanjer för ditt företag. Men om du är mer traditionell och vill att företaget ska synas även i verkliga livet är det kanske mer aktuellt att du anlitar en reklambyrå.