Olika typer av reklambyråer

Eftersom att det finns många olika sätt att göra reklam så finns det idag ett flertal olika reklambyråer du kan vända dig till för att få fram en lyckad reklamkampanj inom det område du vill nå ut till. Därför kommer vi i det här inlägget gå in lite mer på vad de olika reklambyråerna gör och hur de skiljer sig åt.

Reklambyrå

Reklambyrån är den första formen av en byrå där man ägnar sig åt att ta fram marknadsföringskampanjer. Idag kan kampanjerna publiceras digitalt eller i fysisk form. Men när reklambyrån började komma var det främst tidningar de vände sig till. Idag innefattar reklamkampanjer media på olika sätt. Till exempel TV, radio eller tryckta kampanjer i till exempel tidningar. Därför kan arbetsuppgifterna på en reklambyrå vara varierande.

Business to business

Business to business, eller B2B som det oftast förkortas till, är en annan typ av reklambyrå där företag arbetar med varandra. Det är alltså när ett företag tar fram marknadsstrategier som innefattar tjänster och varor mellan företag. Man kan alltså säga att denna typ av byrå jobbar enbart mot företagsvärlden och jobbar därför annorlunda i jämförelse med andra byråer då deras arbetsuppgifter skiljer sig en del från andra byråer. För att jobba med B2B behöver du ha utbildning inom marknadsföring och ha god kännedom om företagande.

PR-byrå

PR är en förkortning av engelskans ”public relations” och beskriver bra vad en PR-byrå gör för något. Kort kan vi summera det med att en PR-byrå jobbar med ett företag mot deras kunder för att skapa en relation med dem och därmed få marknadsföring. Det är olika vilka deras kunder är, det kan vara allt från ett företag till hemliga kunder där PR-byrån tar hand om offentliga uttalanden och krishantering.

Produktionsbolag

Ett produktionsbolag jobbar med att producera medieinnehåll. De kan jobba med att ta fram nya idéer till TV-program eller jobbar med att producera media på olika sätt. De kan till exempel jobba med att klippa och marknadsföra podcasts.

Webbyrå

En webbyrå är en sorts reklambyrå som jobbar med att ta fram digitala marknadsföringsplaner och reklamkampanjer på internet.

Designbyrå

En designbyrå är de som sysslar med att ta fram grafiska lösningar till företaget. De är riktigt vassa på att ta fram grafiska profiler och står för allt det grafiska i en marknadsföringskampanj.