Yrkestitlar på en reklambyrå

Det finns en rad olika yrkestitlar på en typisk reklambyrå. Vill du jobba med marknadsföring, är intresserad av media, är kreativ och kommer ständigt med nya idéer kan det vara passande för dig att börja jobba på en reklambyrå. För att en reklambyrå ska lyckas med sitt arbete behövs det olika kunskaper. I det här inlägget får du några exempel på yrkestitlar du finner på en reklambyrå.

Copywriter

En copywriter är den som står för all text som finns i en reklamkampanj eller dylikt. Därför är det viktigt att du har en förmåga att formulera dig och ständigt har nya idéer. För att bli copywriter behöver du ha en utbildning. Det finns flera relevanta utbildningar på högskolan och yrkeshögskolan för dig som vill bli copywriter.

Kommunikatör

En kommunikatör är den som jobbar med all typ av kommunikation som sker på en reklambyrå. Kort sagt kan man beskriva en kommunikatör som den som jobbar med kundrelationer. En kommunikatör utvärderar, planerar och förvaltar information. För att bli kommunikatör behöver du ha en utbildning. Det finns flera relevanta utbildningar på högskolan och yrkeshögskolan.

Projektledare

Projektledaren är kort och gott den som leder en reklamkampanj och ser till att alla på byrån är informerade om den aktuella kampanjen och delar ut arbetsuppgifterna. Som projektledare planerar, organiserar, utför och utvärderar du arbetet på en reklambyrå. Det viktigaste för en projektledare är att de är kunniga inom området men det kan också vara bra om du har en ledarskapsutbildning i bagaget.

Art director

En art director jobbar med allt det kreativa i en marknadsföringskampanj. Du tar fram idéer och förslag för hur en reklamkampanj ska se ut. Det kan vara allt från reklamfilm till digitala kampanjer. Många art directors har utbildning inom grafisk design.