Planera verksamheten för ditt företag

Alla företag kan må bra av en effektiv verksamhetsplanering. Det gör att det blir lättare för alla att veta när olika saker ska ske, vad som ska prioriteras och var ert fokus ligger. När du jobbar med webben eller med en reklambyrå är mycket av verksamheten bunden till att aktiviteter ska ske vid strategiska tidpunkter, så då kan en verksamhetsplanering få ännu större betydelse.

Hur ska du lägga upp arbetet?

För att få till en fungerande verksamhetsplanering behöver du i första hand ha koll på företagets affärsplan. En affärsplan innehåller bland annat vilken affärsidé företaget har, vilka kunder du vill rikta dig till, en budget och en allmän tanke om hur företaget ska kunna fungera. Affärsplanen sätter upp ramarna för verksamheten, men det är med en verksamhetsplanering du kan få en bra struktur på din verksamhet. Ett första steg kan vara att bjuda in dina medarbetare till ett samtal om företagets affärsidé, så att startpunkten blir att alla har företagets grundidé aktuell innan ni går vidare. Tillsammans kan ni sen diskutera vad som behövs för att affärsidén ska kunna omsättas i praktiken.

Vad innehåller en verksamhetsplanering?

En verksamhetsplanering kan vara både långsiktig och mer detaljerad, och behöver då innehålla olika saker. Viktigt att ha med är hur företagets verksamhet ska fungera ihop med budgeten, vem som ska ha ansvar för vilka delar av arbetet och hur ni ska kunna hålla en hög kvalitet på arbetet. En mer detaljerad plan kan innehålla en mer konkret planering och till exempel ange vilka veckor ert arbete ska handla om ett visst projekt, i vilken ordning saker ska göras och vilka deadlines ni behöver ha. Det finns smidiga verktyg ni kan använda er av så att all information blir tillgänglig för alla och så att det lätt går att få en överblick över det ni bestämt.